Монтаж на климатици - важни моменти

Монтажа на климатици и в частност на централните климатици е нещо доста практично. При положение, че още не сте си закупили климатик, но възнамерявате да го направите скоро, то трябва добре да помислите колко помещения желаете да отоплявате или охлаждате. Добре е да се разсъждава над този въпрос преди вземането на някакво решение, защото ако възнамерявате да отоплявате всички помещения, то един централен климатик е точното нещо за Вас. Централните климатични системи имат способността да отопляват много помещения едновременно, като е създадена възможност да се задава различна температура.

Стенните климатици са доста тихи и ефективни електроуреди, но в никакъв случай нямат способността да охладят големи помещения.

Първата стъпка по един стандартен монтаж на климатик е именно избора на място където да бъде инсталирана климатичната система. При избора на място трябва да се вземе предвид това, че захранващите кабели на електроуреда не са много дълги и добре би било инсталацията да се извърши в близост до контакт.

След като сте решили къде да монтирате климатика следва да маркирате мястото с най-обикновен маркер или молив, тъй като по така възможността от допускане на грешки е сведена до минимум.

Следва да почистите района, където ще бъде осъществен монтажа на климатика. При наличие на корниз под или над мястото предназначено за инсталация на климатичната система го отстранете. 

След почистване и фиксиране на мястото където ще бъде инсталиран климатика следва да пробиете необходимите отвори в стената с помощта на ръчна или електрическа бормашина, където да се монтират всички необходими крепежни стойки.

След осъществяването на всички горе посочени дейности следва да фиксирате мястото, където да се инсталира външното тяло и да го монтирате.

След дейностите по инсталация на външното тяло монтирайте и вътрешното. Добре е при монтаж на климатици да се внимава с всяка отделна стъпка, тъй като при неспазването на строго определената последователност на отделните етапи е възможно да се повреди електроуреда още преди да той да е включен.

публикувано на