Експлоатационен период на климатик – 3 важни дейности

Климатиците са елетроуреди, които са предназначени предимно за охлаждане през летния сезон. Напоследък броят на българските домакинства, които предпочитат климатиците пред останалите климатизиращи уреди все повече се увеличава.

Сред най-важните предимства на климатичните системи е това, че посредством вградения термостат в тях, те не само съумяват да поддържат желаната температура, но и значително да редуцират сметките за ток в дългосрочен план. Високите сметки за електоенергия се оказват сериозен проблем пред домакинствата особено през зимния сезон, когато използването на отоплителни уреди значително се покачва.

Като цяло климатиците не изискват някакви особени и специални грижи. 3 са обикновенно дейностите, които несъмнено трябва да се реализират през експлоатационния период на климатичните електроуреди и те са:
  • Климатичен монтаж - това е най-важната дейност по внедряването и инсталацията на климатични системи в домовете ни. Препоръчително е тази дейност да се извърши от оторизирана фирма по климатична техника, тъй като по този начин възможността от възникване на нежелани последици при реализирането й е сведена до минимум. Много често неправилното реализиране на тази процедура води до неефективност от употребата на климатика, както и до значително по-бърза амортизация.
  • Климатична профилактика – тя по своето същество е своевременно и цялостно почистване, което води както до високо ниво на ефективност от използването на климатика, така и до запазване на началните характеристики на уреда за възможно по-дълъг период. Нередовната профилактика води до множество проблеми, като например появата на неприятен шум при употреба на уреда, генериране на неприятен мирис, както и до покачване на сметките за електоенергия.
  • Климатичен демонтаж - дейност, която е свързана с безопасното отстраняване на климатика. Тя може да възникне както при необходимостта от замяна на уреда, така и при желание от страна на нейните ползватели за промяна на местоположението му.

Разбира се има и още една дейност свързана с климатичната експлоатация и тя е следствие, както от неправилното, така и от ненавременното реализиране на останалите 3 и това е именно сервиза на кликатика.

публикувано на